Judiska aktivister: Medicinsk apartheid strider mot Nürnbergkonventionen

Medicinsk apartheid i Väst

publicerad 27 mars 2021
- av Markus Andersson
Två äldre judiska män i Jerusalem.

En grupp konservativa judar pekar på att Israel i praktiken infört ett vaccinationstvång och menar att detta strider mot Nürnbergkonventionen. Därför vill man nu stämma premiärministern Benjamin Netanyahu och hans administration i Internationella brottsdomstolen.

Israel blev det första landet i världen som tvingat sina medborgare att vaccinera sig för att kunna vistas på alla platser i landet och ta del av nöje, kulturliv och olika större evenemang. Man var också först med att ta fram det apartheid-systemet med vaccinationspass som ska göra att endast de som låter sig injiceras med något av de kontroversiella covidvaccinerna får vistas fritt i samhället – medan andra ska exkluderas.

En grupp konservativa judar som kallar sig själva för Anshe Ha-Emet (sanningens folk) och som består bland annat av läkare, advokater och andra oroliga medborgare har nu beklagat sig för Internationella brottsdomstolens åklagare över den israeliska regimens behandling av sitt eget folk.


Annonser:


När ansvariga för hälsoministeriet och premiärministern presenterade vaccinet i Israel och påbörjade vaccinationen av israeliska medborgare berättade ingen för de vaccinerade att de i praktiken deltog i ett medicinskt experiment och att de enligt Nürnbergkonventionen måste ge sitt medgivande för detta”, skriver gruppen i sin stämningsansökan.

Den Tel-Aviv-baserade advokatfirman A. Suchovolsky & Co. Law menar att Netanyahus överenskommelse med Pfizer tillsammans med premiärministerns egna uttalanden vittnar om att det handlar om just ett medicinskt experiment och att det var detta som var själva essensen av avtalet.

Fallet har tagits emot av domstolen i Haag där sakkunniga ska överväga om man ska gå vidare med fallet eller inte.

Nürnbergkonventionen skrevs efter att medicinska experiment ska ha utförts på judiska fångar i koncentrationsläger under andra världskriget och stipulerar att det är djupt oetiskt att tvinga eller övertyga en person att delta i medicinska experiment. Personerna bakom stämningsansökan menar att detta är särskilt relevant efter att Pfizers vd Albert Bourla ska ha kallat Israel för ”världens laboratorium” då landet så snabbt accepterade att massvaccinera sin befolkning med vaccinet.

– Vad har hänt som gjort så att vi har avvikit till ett tillstånd av total galenskap? Där människor hejar på denna demoniska onda agenda? Min farfar var den enda överlevande ur hela familjen efter förintelsen och det var precis så det började: med diskriminering, med essentiella och icke-viktiga företag, med folk som sa att judar var andra klassens medborgare… Nu handlar det inte om judar eller araber, det handlar inte om det. Det handlar om vem som tar vaccinet. Gör du inte det så är du ond och elak, du är en andra klassens medborgare, säger Gilad Rosinger som engagerat sig mot Israels medicinska apartheidsystem.

– Högt uppsatta regeringsföreträdare säger att man borde skicka polisen till människors hem om de inte är vaccinerade och släppa namnen på folk som inte tagit vaccinen. Gå till deras hus? Släppa deras namn? Vad är det här för manipulation, vad är det här för mobbing och vad är det här för ond och tyrannisk agenda? frågar sig Rosinger.


Fakta: Nürnbergkonventionens tio punkter

De tio punkterna i konventionen med principer som skall följas vid experiment som involverar människor lyder enligt följande:

  1. Individens samtycke krävs.
  2. Experimentet skall ge resultat av nytta för samhället och vara noga planerat.
  3. Experimentet skall baseras på resultaten av experiment på djur och på etablerad medicinsk kunskap.
  4. Experimentet skall vara upplagt för att förhindra onödiga fysiska och mentala plågor och skador.
  5. Inga experiment skall utföras om anledningen att tro att död eller skador som ger men för livet kan inträffa.
  6. Riskerna får aldrig vara större än den potentiella nyttan för mänskligheten
  7. Noggranna förberedelser skall vara gjorda för att undvika även osannolika risker.
  8. Experimentet skall genomföras av endast vetenskapligt kvalificerade personer.
  9. Under utförandet av experimentet skall individen ha möjlighet avbryta experimentet.
  10. Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.