Irland folkomröstar om “genusneutral” konstitution

publicerad 7 mars 2024
- av Jan Sundstedt
Leo Varadkar Irland
Irlands öppet homosexuelle vice premiärminister Leo Varadkar stöder helhjärtat "Ja-sidans" båda förslag.

På Internationella kvinnodagen den 8 mars går irländska väljare till valurnorna för att fatta beslut om två viktiga konstitutionsändringar. Förändringarna rör termer som “familj”, “kvinna” och “mor” samt “kvinnors och mödrars roll i samhället“.

Irländska väljare ställs imorgon fredag inför två betydande val när landets medborgare på Internationella Kvinnodagen röstar om ändringar i landets konstitution. Två ändringsförslag finns med på valsedeln.

Artikel 39 syftar till att inkludera olika familjestrukturer genom att bredda definitionen av “familj” till att omfatta både äktenskap och “varaktiga förhållanden”. Artikel 40 belyser kvinnors/mödrars roll i samhället. Omfattande förslag som har satt igång en het debatt om “inklusivitet” och dess bredare konsekvenser.

Väljarna kommer att tillfrågas om de vill stryka artikel 41.2, som lyder: “Staten erkänner att kvinnan genom sitt liv i hemmet ger staten ett stöd utan vilket det gemensamma bästa inte kan uppnås. Staten skall därför sträva efter att säkerställa att mödrar inte av ekonomisk nödvändighet tvingas till arbete på bekostnad av sina plikter i hemmet“.

Polygami kan legaliseras

De som stöder förslaget hävdar att ändringen kommer att inbegripa familjer med ensamstående föräldrar och ogifta hushåll, medan oppositionen är oroad över det vaga begreppet “varaktiga förhållanden” och dess konsekvenser.

Den irländske juniorministern (irländska: Aire Stáit) Neale Richmond flaggar för “allvarliga konsekvenser” och potentiella påverkningar på Irlands invandringslagar.

Han menar att många kan komma att utnyttja termen “varaktiga relationer“, i syfte att försöka återförenas med släktingar under förevändningen av det godtyckliga begreppet. Trots detta har han meddelat att han ämnar rösta Ja till ändringarna.

Månggifte (polygami) har även blivit en del av diskussionen. Irland kan komma att bli det första EU-landet som erkänner månggifte om regeringen vinner folkets stöd. Något som ytterligare spätt på redan befintlig kritik mot förslagen.

“Alla bör bry sig”

Den irländska valkommissionen lanserade i slutet av januari i år en “oberoende informationskampanj” inför de dubbla omröstningarna, som, om de går igenom, kommer att ta bort konstitutionens hänvisning till kvinnors “plikter i hemmet”.

Marie Baker, domare i högsta domstolen och ordförande för The Irish Electoral Commission, uttryckte på torsdagen förhoppningar om att allmänheten skulle studera och debattera frågorna.

Det värsta som kan hända är att ingen bryr sig om detta. Jag skulle säga att alla borde bry sig om vad som står i konstitutionen. Alla bör bry sig om vad som står i den och alla borde bry sig om vad de tycker om det, sade hon vid en presskonferens.

“Personer med livmoderhals”

Det är inte första gången som den irländska regeringen försöker radera ordet “kvinna”.

Redan 2020 orsakade Irlands regeringsstyrda Health Service Executive uppståndelse genom att ersätta “kvinna” i sin broschyr med information om livmoderhalskontroll med “personer med livmoderhals”.

Artikel 41.2 är i sin nuvarande utformning på många sätt förhållandevis progressiv, då den ger ekonomiska garantier för mödrar som av ekonomiska omständigheter kan känna sig tvingade att arbeta deltid utanför hemmet.

Lagen instiftades ursprungligen bland annat med syftet att ändra inkomstskattelagen för landets kvinnor. En lag som tidigare varit diskriminerande mot mödrar.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!