Irlands drakoniska “hatbrottslag” godkänns av underhuset

Totalitära samhällsutvecklingen

publicerad 5 maj 2023
- av Sofie Persson
Det irländska parlamentets underhus Dáil Éireann.

Den nya lagstiftningen som ska verka mot “hatpropaganda” på Irland har nu röstats igenom i irländska parlamentets underhus Dáil Éireann. Lagen har fått stark kritik från flera håll där man menar att den strider mot yttrandefriheten i landet.

Det var i slutet av förra året som man på Irland introducerade en ny lagstiftning som innebär att man kommer att “kriminalisera all avsiktlig eller hänsynslös kommunikation, eller beteende som sannolikt kommer att uppmana till våld eller hat mot en eller flera personer, eftersom de är förknippade med en skyddad egenskap”, något som Nya Dagbladet rapporterade om vid tillfället.

Skyddade attribut som omfattas av den nya lagstiftningen är bland annat rastillhörighet, hudfärg, nationalitet, religion, etnisk eller nationell härkomst, könstillhörighet, biologiskt kön, sexuell tillhörighet och funktionshinder.

Nu har lagen röstats igenom av Dáil Éireann, det irländska parlamentets underhus. Detta innebär ett steg framåt mot att den nya lagen om hatpropaganda blir verklighet i landet. Omröstningen, som skedde 26 april och fick 110 mot 14 röster, har föranlett en kritikstorm i landet där oro uttrycks för att yttrandefriheten med detta kommer att begränsas markant.

Senator Rónán Mullen, som är partiledare för oppositionspartiet Human Dignity Alliance och sitter i den irländska senaten, menar att den nya lagen riskerar att skapa ett klimat där människor kommer att “begränsas i sina yttranden och demokratiska handlingar”.

Yttrandefriheten är i slutändan det som garanterar tankefriheten och är en viktig realitet i sökandet efter sanningen“, skriver han. “De delar av lagen som rör hatpropaganda tar inte fullt ut hänsyn till betydelsen av yttrandefrihet“.

Paul Murphy, ledamot för partiet People Before Profit–Solidarity, var en av de ledamöter som röstade emot förslaget. Murphy beskriver lagstiftningen som ytterst “problematiskt” eftersom den kriminaliserar personer som enbart har material exempelvis på sin dator som klassas som “hatiskt” – utan att materialet ens förs vidare till andra som kan uppfatta det som stötande.

Det är enligt min åsikt ett problem, för det innebär ett skapande av ett “tankebrott”, sade han innan röstningen.

Även Elon Musk har riktat offentlig kritik mot lagförslaget och beskriver det som “ett massivt angrepp på yttrandefriheten”.

Lagförslaget ska nu tas vidare till senaten.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!