Irland planerar hårdare straff för “åsiktsbrottslingar”

Totalitära samhällsutvecklingen

publicerad 2 december 2022
- av Markus Andersson
Irlands justitieminister Helen McEntee vill se fler dömda för hatbrott.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I den nya irländska lagstiftningen mot “hatpropaganda” som förväntas träda i kraft innan årets slut framgår att åsiktsförbrytare riskerar upp till fem års fängelse. Brott som av rätten bedöms ha motiverats av “hat” mot vissa grupper kommer också att straffas hårdare än övriga.

Den nya lagstiftningen kommer att kriminalisera all avsiktlig eller hänsynslös kommunikation eller beteende som sannolikt kommer att uppmana till våld eller hat mot en eller flera personer eftersom de är förknippade med en skyddad egenskap. Straffet för detta brott blir upp till fem års fängelse”, står det att läsa i den irländska regeringens pressmeddelande.

Vidare framgår det att den nya lagen ”också kommer att skapa nya skärpta former av redan existerande brottsliga handlingar, där dessa brott är motiverade av hat gentemot en skyddad egenskap”.

Dessa kommer att medföra ett skärpt straff och det kommer att framgå tydligt av brottsregistret att brottet var ett hatbrott”.

Enligt justitieminister Helen McEntee ser paradoxalt nog initiativet ut som ett sätt att stärka yttrandefriheten eftersom den “hatpropaganda” man ska bestraffa enligt henne gör människor rädda för att yttra sig.

– Vi blir alla förskräckta när vi hör om homofoba, rasistiska och andra hatiska incidenter i vårt land. Samtidigt som dessa motbjudande våldshandlingar och övergrepp mot oskyldiga människor rapporterats utförligt, vet vi att vissa människor ständigt lever sina liv i rädsla för övergrepp helt enkelt på grund av vilka de är, hävdar hon.

McEntee menar att det är allmänheten som efterlyser denna typ lagstiftning och deklarerar att den ska vara ”offercentrerad” och ”effektiv när det kommer till att säkerställa fällande domar när allvarliga brott har begåtts”. Den tidigare motsvarande lagstiftningen som infördes 1989 bedöms enligt regeringen ha varit ”ineffektiv” – eftersom bara ett 50-tal personer har åtalats sedan den infördes. Förhoppningen man uttrycker är att betydligt fler åsiktsbrottslingar ska kunna dömas med de nya lagarna i kraft.

Skyddade attribut som omfattas av den nya lagstiftningen mot hatpropaganda är bland annat rastillhörighet, hudfärg, nationalitet, religion, etnisk eller nationell härkomst, könstillhörighet, biologiskt kön, sexuell tillhörighet och funktionshinder.

Den nya hatlagstiftningen innebär också att den som begår en även sedan tidigare brottslig handling – exempelvis misshandel, kommer att dömas hårdare om rätten bedömer att handlingen motiverats av ”hat” mot någon av de skyddade grupperna.

Hatinslaget leder till ett högre straff och brottet registreras som ett hatbrott. För alla andra brott än de som uttryckligen föreskrivs i denna nya lag kommer en domare att kunna utdöma ett högre straff om det finns bevis för att det fanns ett inslag av hat i brottet”.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!