Somalia


Foto: udeyismail/CC BY-SA 2.0

Allt fler vill bli svenska medborgare

InrikesUtfärdandet av svenska medborgarskap fortsätter att öka. De största grupperna som får medborgarskap i dag är syrier, statslösa och somalier, vilket speglar tidigare års asylinvandring.
Foto: UN Photo/Tobin Jones

Norge repatrierar 1 600 somalier

UtrikesDen norska regeringen anser numer att Somalia är så pass säkert att somalier som befinner sig i Norge saknar skyddsskäl och ska skickas tillbaka till sitt hemland. Därför har man beslutat sig för att dra in deras uppehållstillstånd.


Foto: Fotopedia/Guillaume Lecoquierre/CC BY-NC-SA 2.0

Hotet från pirater avtar

UtrikesMinskat med 40 procent sedan 2011. Antalet piratattacker som sker runt om i världen har minskat drastiskt. I fjol skedde färre attacker än på sex år.


Foto: UNCHR/CC BY-NC 2.0

S-politiker anklagas för människosmuggling

InrikesSka vara huvudman i människosmugglingshärva. Källor uppger för nättidningen Suna Times att lokalpolitikern Yassin Mahi (S) ger visum till somalier för egen vinnings skull.