Hit går föreningsmiljonerna för läxhjälp

publicerad 14 maj 2021
läxhjälp

Varje år beviljas miljoner i statsbidrag för läxhjälp till olika föreningar. I praktiken går en mycket stor stor andel av bidragen till etniskt betonade organisationer för folkgrupper från Afrika.

Pengar är villkorade bland annat med att föreningarna ska omfatta ”demokratins idéer” och ”alla människors lika värde”. I praktiken går merparten av pengarna till organisationer med afrikansk och annan utomeuropeisk etnisk inriktning.

Afrikanska dansföreningen, Afrikanska hjälpföreningen, Afghanska kulturföreningen i Borås, Nacka Somaliska, Somalisk fred och utvecklingsförening, Somaliska förening Ileys är ett…

 


Liknande artiklar: