Inrikes

Allt fler vill bli svenska medborgare

Somalier är en av de grupper som i högst grad får svenskt medborgarskap
Publicerad 6 juni 2018

Utfärdandet av svenska medborgarskap fortsätter att öka. De största grupperna som får medborgarskap i dag är syrier, statslösa och somalier, vilket speglar tidigare års asylinvandring.

De senaste tre åren har antalet nya svenska medborgare ökat för varje år. År 2015 beviljade Migrationsverket medborgarskap i 35 867 ärenden, år 2017 var motsvarande siffra 55 420*.
– Trenden verkar hålla i sig. Hittills i år är antalet beviljade medborgarskapsärenden ungefär 25 000, säger Migrationsverkets presschef Per Ek.

Vilka länder som ligger i topp i medborgarskapsstatistiken speglar migrationen till Sverige några år tillbaka. Ett krav för att bli medborgare är nämligen att man ska ha bott i Sverige i ett visst antal år. Mellan 2016 och 2017 skedde ungefär en fördubbling av antalet syrier och statslösa som fick svenskt medborgarskap. Det hänger ihop med att antalet asylsökande från Syrien ökade markant några år tidigare.

Personer från Somalia är den tredje största gruppen bland nya svenska medborgare. Många asylsökande därifrån kom hit 2007, året efter att Etiopien förklarat krig mot Somalia. Men det dröjde ända till 2015 innan de kunde bli svenska medborgare. Det beror på att Migrationsverket inte godkänner ID-handlingar från vissa länder. Och den som inte kan styrka sin identitet måste ha bott i Sverige i åtta år för att kunna bli medborgare.

På listan över de tio vanligaste ursprungsländerna hos dem som fått medborgarskap i år finns två europeiska länder. Polacker är den största europeiska grupp som blir svenska medborgare, och så har det varit sedan 2010.

– Den trend som noterades förra året, att allt fler britter vill bli svenska medborgare, håller i sig. Förra året beviljades medborgarskap i 1203 ärenden från britter, en nästan trefaldig ökning sedan 2015. Och hittills i år har 584 ansökningar beviljats, säger Per Ek.

Mellan 2015 och 2017 ökade antalet inkomna medborgarskapsärenden med närmare 55 procent. Bifallsandelen under den här tiden legat på en konstant nivå. Medborgarskap har beviljats i mellan 83 till 85 procent av alla ärenden.

Som en direkt konsekvens av att allt fler vill bli svenska medborgare har väntetiderna blivit längre. Hösten 2015 var tiden mellan ansökan och beslut cirka ett år, i dag ligger den på mellan 21 och 24 månader. Men alla behöver inte vänta lika länge. På Migrationsverket görs en snabbgranskning av alla ansökningar som kommer in. När det redan vid snabbgranskningen är tydligt att en sökande uppfyller alla krav, att ansökan är komplett och att handlingarna är godkända går det oftast att fatta beslut inom tre månader. Förra förra året avgjorde Migrationsverket historiskt många medborgarskapsärenden.

Ytterligare en anledning till att Migrationsverket på kort tid fått betydligt fler ärenden att hantera är den ändring i medborgarskapslagen som gjordes 2015. Då infördes flera lättnader, som särskilt påverkade möjligheterna för barn och ungdomar att bli svenska medborgare. Till exempel kan föräldrar numera göra en anmälan om svenskt medborgarskap för sina barn efter att ha bott kortare tid i landet (två till tre år) än tidigare (fyra till fem år).

Antalet beviljade uppehållstillstånd är mer än det dubbla jämfört med antalet beviljade medborgarskap under årets första fem månader. Sammanlagt har 52 723 personer fått uppehållstillstånd i Sverige bara fram tills den sista maj i år vilket Nya Dagbladet tidigare rapporterade om.

 

Källa: Migrationsverket

*Antal ärenden där medborgarskap beviljats. Siffran säger inte hur många individer som fått medborgarskap eftersom barn under 18 år inkluderas i förälderns ansökan.

 

Liknande artiklar:

Vanligaste ursprungsländer bland dem som fått svenskt medborgarskap
2018 (till och med 31 maj)

1. Syrien – 4 136
2. Statslös – 3 158
3. Somalia – 2 851
4. Irak – 967
5. Afghanistan – 757
6. Iran – 709
7. Polen – 695
8. Thailand – 693
9. Eritrea – 647
10. Storbritannien – 583

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!