Hälsa

WHO: Sierra Leone ebolafritt

Hälsa Två av de länder som drabbades hårdast av ebolaviruset, Sierra Leone och Liberia, är nu fria från viruset, enligt världshälsoorganisationen WHO. I Sierra Leone har 14 089 fall av sjukdomen rapporterats sedan december 2013, men den sjunde november var det 42 dagar sedan det sista fallet, enligt organisationen. Helt har man dock inte lyckats bli […]