Hälften av kvinnorna som föder barn i Sverige har nu utländsk bakgrund

Befolkningsutbytet i Väst

publicerad 15 april 2019

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Den etniska undanträngningen av svenskarna sker i en rasande fart. SCB har med en ny rapport sammanställt det etniska barnafödandet i siffror.

Statistiska centralbyrån (SCB) har kommit med en ny rapport om fruktsamheten och dödligheten under de kommande decennierna. 2018 föddes det totalt 115 800 barn i landet och vilket motsvarade 1,76 barn per fertil kvinna. Efter det mångkulturella Frankrike, var Sverige det land med högst fruktsamhet i Europa. EU-genomsnittet ligger idag på katastrofalt låga 1,59 barn per kvinna.

Av de barn som föddes 2018 hade 31% en mor född utomlands och av dessa var endast 4% av mödrarna var födda inom EU. De övriga var födda utanför EU och lejonparten av dessa var födda utanför Europa. 2029 kommer 33% av alla barnafödande kvinnor vara födda utomlands och de allra flesta av dem kommer att vara födda utanför Europa.

Av kvinnorna som är födda i Norden eller inom EU är många barnlösa eller har bara ett barn. Många av dem använder sig även av adoption eller surrogat och dessa blir inte mödrar förrän efter 35 till 40-årsåldern. Hur många av dessa kvinnor som får barn med utrikes födda män framgår inte.

Av kvinnorna födda utanför Europa har många flera barn och de allra flesta av dessa har iallafall två barn. Kvinnor födda utanför Europa föder även generellt barn i relativt ung ålder. Även bland 65-åringar i Sverige ökar andelen utrikes födda, idag uppgår dessa till nästan en femtedel.

Omkring 50% av kvinnorna som föder barn idag har någon form av utländsk bakgrund (utrikes födda eller inrikes födda med en eller två utrikes födda föräldrar). Omkring 35% har någon form av utomeuropeisk bakgrund.

Den norska tankesmedjan Human Rights Service angav år 2008 att svenskar beräknades bli en minoritet i Sverige år 2049. Ett årtal som kan komma att behöva justeras närmare med nuvarande utveckling.

 

Källa: SCB

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!