Invandringen står för befolkningsökningen

Medan den svenska folkgruppen minskar i landet ökar invånarantalet endast på grund av invandring och högre nativitet bland icke-svenska folkgrupper visar statistik från SCB.

publicerad 6 december 2018
Antalet utomeuropeiska invandrare ökar i hela Norden

Sverige har samma trend som Finland med sjunkande nativitet bland kvinnor som är födda i landet. Däremot ökar nativiteten bland invandrarmödrar och det gör att Sverige är ett av få länder i Europa där befolkningsmängden ökar. Det rapporterar finska YLE.

I Tensta har majoriteten av invånarna utländsk bakgrund och detta är ett av de områden i Stockholm där det föds mycket barn. Föräldrapenningen kan bidra till att en del mammor inte kommer ut i samhället. Detta noterar inte minst invandrade kvinnor med utbildning.

– I många länder, till exempel i Pakistan och Indien, så har kvinnorna inte så mycket utbildning. Här kan de ta föräldrapenning utan att jobba. De kan få pengar utan att göra någonting, säger Mumtaz Fatima, som är från Pakistan och utbildad ingenjör. Hon kommer inte att skaffa fler än två barn.

Den stora invandringen till Sverige har gjort att det föds mycket barn, i motsats till Finland där antalet nyfödda barn minskar.

– Åren efter invandring har de flesta ett högre barnafödande, just för att de kommer till Sverige som anhöriginvandrare för att bilda familj, säger Lena Lundqvist, demograf på Statistiska Centralbyrån.

Lundqvist har varit med och skrivit rapporten Sveriges framtida befolkning 2018-2070 och har analyserat statistiken om födda och döda. Lena Lundqvist på SCB säger, att det i första hand är kvinnor som kommer från länder med låg- och medelutvecklingsnivå som har högre barnafödande än Sverigefödda.

Att nativiteten ökar bland invandrarkvinnorna beror dels på att de får flera barn än kvinnor födda i Sverige, men också på att de ofta kommer till Sverige som unga vuxna, i den ålder man brukar få barn.

En annan tydlig trend är att nativiteten bland kvinnor födda i Sverige har minskat under hela 2010-talet.

– Vi vet inte riktigt varför kvinnorna har valt att inte få barn. Om man har valt det för att man inte vill, eller för att man inte kan få barn, eller för att man inte hittar en partner, säger Lundqvist.

Enligt prognoserna kommer ändå kurvorna att svänga uppåt igen och om några år börjar nativiteten bland kvinnor födda i Sverige att öka. Det beror på den stora årskull som föddes runt 1990 och att de nu kommer upp i den ålder då de börjar skaffa barn. Men helt säkert är det alltså inte, eftersom livsstilen också förändras.

Hanae Nurahmed i Tensta flyttade från Eritrea till Sverige för åtta år sedan och hon tror att det är traditionen som gör att invandrarkvinnorna får många barn. ’I mitt land är det så att man får barn hela tiden, man har ingen gräns, det är en tradition. När man kommer hit vill man ha flera barn, på samma sätt som vi hade i vårt land’, säger hon.

Också i Norge är det invandringen som gör att nativiteten ökar. Inom EU har Frankrike den högsta nativiteten, medan Sverige kommer på andra plats och Finland först på femtonde plats. Det visar Eurostats statistik, där man har sett på födslar år 2016.

– Om man tittar på de olika nordiska ländernas befolkningsprognoser så kommer Norge om fem, sex år att passera Finland. Då blir Finland det minsta landet i Norden, bortsett från Island, säger Lena Lundstedt på SCB.

 

Christopher Jarnvall/NB Nyhetsbyrån

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!