Arbetslösheten för ungdomar nu över 30 procent

publicerad 24 juli 2020
- av Sofie Persson

I coronakrisens kölvatten har arbetsmarknaden blivit hårdare och värst drabbade är ungdomar. Arbetslösheten bland åldrarna 15–24 är nu uppe i hela 32,3 procent, rapporterar SCB – en siffra som dessutom inte inkluderar dem som inte försökt att söka arbete.

Statistikmyndigheten SCB gör kontinuerligt arbetskraftsundersökningar (AKU) där de tittar på utvecklingen av arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldrarna 15–74 år. Undersökningarna visar bland annat antal och andel sysselsatta respektive arbetslösa per månad, kvartal och år.

SCB:s AKU i juni 2020 visar en ökad arbetslöshet. Det totala antalet sysselsatta i hela landet var 5 101 000, vilket är en minskning på 148 000 jämfört med föregående år. Störst minskning skedde bland unga kvinnor i åldern 15–24 som var tidsbegränsat anställda.

Arbetslösheten ökade samtidigt med 150 000 till 557 000. Det betyder att arbetslösheten nu ligger på 9,8 procent, vilket är en ökning med 2,6 procentenheter.

Bland ungdomar var ökningen ännu värre. Arbetslösheten bland åldrarna 15–24 ökade till 32,3 procent, en ökning med 8,7 procentenheter.

Värt att tillägga är också att om du ska klassas som arbetslös och därmed vara med i statistiken så måste du vara utan arbete, kunna ta ett arbete samt ha sökt ett arbete. Därför är personer som är utan arbete men som inte sökt eller kunnat ta ett arbete inte klassad som arbetslös, utan står då utanför arbetskraften. I juni 2020 stod 1 878 000 personer utanför arbetskraften i åldrarna 15-74 år. Av dessa personer var det 89 000 som uppgav att de kunnat arbeta men inte sökt något arbete på grund av coronakrisen. Utöver detta var det också 31 000 personer som angav att de inte kunnat börja något arbete till följd av corona.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!