NOA
Veckans teckning


Satsning mot it-relaterade brott

InrikesPolisen ökar insatserna mot it-relaterade brott. Nya regionala it-brottscentrum byggs upp och fler poliser ska utbildas för att arbeta med dessa brott.


Foto: JimmiG

Åtta nya no go-zoner i Sverige

InrikesPolisens nationella operativa avdelning, Noa, har klassat ytterligare åtta områden som så kallade "särskilt utsatta" bostadsområden där polisen i praktiken inte vågar in utan förstärkning.Foto: Lars Hedelin

Fler ska erbjudas brottsofferstöd

InrikesFör att fler brottsutsatta ska få möjlighet till stöd inför polisen bland annat en standardfråga i utredningssystemet Durtvå som ska lotsa fler till organisationer som kan hjälpa och stödja brottsoffer.


Tillslag mot pirat-TV-nätverk

InrikesTvå personer frihetsberövades i samband med att polisens Nationella operativa avdelning och polisen i Dalarna, genomförde ett tillslag mot ett pirat-TV-nätverk i Mora på tisdagen. Fler ingripanden är att vänta.