Inrikes

Fler ska erbjudas brottsofferstöd

För att fler brottsutsatta ska få möjlighet till stöd inför polisen bland annat en standardfråga i utredningssystemet Durtvå som ska lotsa fler till organisationer som kan hjälpa och stödja brottsoffer.

Frågan om samtycke till att polisen kan förmedla personuppgifter till brottsofferstödjande verksamhet efter att en person utsatts för brott, blir obligatorisk i utredningssystemet Durtvå där polisen tar upp anmälningar. Motsvarande fråga har tidigare funnits, men i ett annat system.

– Vi är medvetna om att antalet förfrågningar minskat under en period. Det är viktigt att vi nu åtgärdar det. Ideella organisationer gör stora insatser runt om i hela landet. Vi vill säkerställa att de brottsoffer som vill få stöd också får det, säger Maria Agge, verksamhetsspecialist på utredningsenheten på Nationella operativa avdelningen, Noa, och ansvarig för brottsofferfrågor.

Polisen arbetar aktivt med att förbättra bemötandet och att i större utsträckning skräddarsy bemötande och information till brottsoffer. Som en del i arbetet kommer Brottsofferjouren att få möjlighet att medverka vid polisens interna utbildningar som berör brottsofferfrågor.

– Brottsofferjouren kan bidra i det arbetet genom att ta fram underlag från brottsutsatta i vilka delar stödet brister som gör att vi kan bli bättre, säger Maria Agge.

 

Källa: polisen.se

 

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styres inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 0727220172, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!