Större möjligheter att fastställa identitet

publicerad 30 november 2017

Polisen bör ges utökade möjligheter att ta fingeravtryck och omhänderta pass eller andra identitetshandlingar, det föreslås i en ny utredning på torsdagen. Syftet är att minska antal personer vars identitet inte kan fastställas under vistelsen i Sverige.

I april 2017 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag på dessa förändringar, som bland annat påverkar polisens arbete.

– Detta är viktigt för en rättssäker och effektiv handläggning av våra ärenden, men även av vikt ur ett säkerhetsperspektiv. Förslaget innebär också att polisen ges bättre förutsättningar att kunna fastställa identitet på barn och unga vuxna som riskerar att hamna i, eller redan befinner sig i, utsatta situationer som till exempel missbruk och kriminalitet, säger Marie Dubois på Gränspolissektionen, Nationella operativa avdelningen, Noa.


Annonser:


Utredaren fick även i uppdrag att lämna förslag på hur missbruk av främlingspass, resedokument och uppehållstillståndskort kan motverkas.

I utredningen har experter från Justitiedepartementet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Migrationsverket deltagit.

Utredningen är nu klar och betänkandet är överlämnat till regeringen under namnet Klarlagd identitet. Om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av identitetshandlingar (SOU 2017:09 ).

 

Källa: polisen.se
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.