Färre unga vill ”byta kön”

publicerad 13 maj 2020
- av Per Nordin

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I Stockholm har antalet unga som söker sig till könsidentitetsmottagningar minskat med 65 procent jämfört med förgående år. I hela landet syns en 25-procentig minskning på bara ett år. Medial exponering av de negativa konsekvenserna av så kallad könskorrigering kan ha bidragit till det sjunkande intresset.

Under hela 2010-talet har antalet unga som sökt “könskorrigerande” vård ökat kraftigt och antalet nya fall för unga flickor som ansökt om sådan ökade med 1500 procent mellan 2008 och 2018. Nu kan dock Uppdrag Granskning visa att trenden har vänt och att det istället skett en tydlig minskning det senaste året.

Under det sista kvartalet av 2019 inkom endast 22 remisser till Karolinska universitetssjukhusets mottagning som behandlar barn med könsdysfori. Detta jämfört med 64 unga under samma period föregående år. Även i Uppsala har man sett en kraftig minskning.

– Våra siffror antyder en minskning på 25 procent för hela landet, varje vecka efter Uppdrag Gransknings första program i april, säger överläkaren Fotis Papadopoulos som arbetat med studien till SVT.

Den tydligaste minskningen syns hos unga flickor mellan 13 och 18 år och även i Västra Götaland har man sett en kraftig nedgång i antalet sökande ungdomar. Man poängterar dock att siffrorna på vissa vårdinrättningar i landet inte har förändrats nämnvärt.

Exakt vad minskningen beror på är oklart, men en teori är att de negativa konsekvenserna av könskorrigerande behandlingar har lyfts fram i medierna och påverkat ungdomar att vänta med att söka genomföra dessa omfattande ingrepp på sina kroppar.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!