Experter: “Lagen om juridiskt könsbyte inte förenlig med vetenskap”

Kulturrevolutionen i Väst

publicerad 4 maj 2022
- av Sofie Persson

I regeringens nya lagförslag om könstillhörighet vill man bland annat att det ska vara upp till var och en att bestämma vilket kön man vill tillhöra – utan att behöva gå genom vården.

Det ska även gå att med endast vårdnadshavares tillstånd byta sitt juridiska kön redan vid tolv års ålder. Experter menar dock att lagen strider mot beprövad erfarenhet.

Det är inte förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet att barn och ungdomar ska kunna ändra juridiskt kön utan kontakt med vården”, skriver flera medicinska och andra experter i en debattartikel i Bonniertidningen DN.

Vidare betonar man att könsdysfori ökat med 2300 procent det senaste årtiondet, men att det ännu inte finns någon förklaring till ökningen samt att de flesta av dessa inte upplevt det under barndomen.

Barn och ungdomar som söker sin identitet och som uppfattar sig vara födda i fel kropp, kan befinna sig i en svår situation. De behöver erbjudas hjälp och psykologiskt stöd för att kunna förstå sin situation och hantera den.

I regeringens förslag vill man att ett juridiskt könsbyte ska kunna ske ”snabbt och enkelt”, men det menar debattörerna utgör en risk att lämna en sådan ung person med dessa tankar utan professionellt stöd.

Om personen sedan ändrar sig och vill byta tillbaka till ursprungligt juridiskt kön, ställs däremot krav på utredning och bedömning, vilket är (dubbelt) ologiskt”, skriver de.

Vidare menar experterna att en sådan lag innebär att i princip vem som helst kan byta kön, vilket kan missbrukas. Därför menar man att det krävs mer utredning om hur samhället i stort kommer påverkas, men också vilken effekt det kan komma att få för flickors och kvinnors rättigheter.

Hur påverkas könsuppdelade utrymmen, som omklädningsrum eller skyddade boenden? En orsak till att vi har dessa är att skydda flickor och kvinnor, till exempel vad gäller rädsla för och faktisk utsatthet för våld”, poängterar man.

Inom medicin och jämställdhetspolitiken är den biologiska kroppen viktig, men i den nya lagen blir synen annorlunda och något som kan väljas godtyckligt av var och en.

Vi har stor ödmjukhet inför att barn och ungdomar som lider av köns­dysfori är en grupp vars hälsa behöver uppmärksammas. Men inget tyder på att lagen kommer att lindra deras situation, det finns inte övertygande skäl för den”, menar experterna.

Om experterna

Elisabeth Fernell, professor i barn och ungdomspsykiatri, Göteborgs universitet

Christopher Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri, Göteborgs universitet

Emelie Köhler, detransitionerad och grundare till Detransinfo.se

Ingrid Lindell, specialistsjuksköterska i hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Tanja Olsson Blandy, fil dr i statsvetenskap, tidigare ämnesråd på Jämställdhetsenheten i Regeringskansliet

Gertrud Åström, jämställdhetsexpert, fil/tekn hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!