Kiev
Veckans teckning


Granskning av medial rapportering kring Ukrainakonflikten

UtrikesRevolutionen på Maidantorget i Kiev för drygt ett år sedan var genomgående folklig medan Ryssland och Putins agerande ständigt är ett hot mot stabiliteten och EU/USA samt Nato agerar oegennyttigt i det ukrainska folkets intresse.

Bilder från kaoset i Kiev

UtrikesBildspecial från krigszonen i Kiev. Hundratals poliser och demonstranter har skadats och fem demonstranter har avlidit.