FN: Israel måste göra sig av med sina kärnvapen

publicerad 8 november 2022
- av Isac Boman
Israel FN
152 röster mot 5 stödde resolutionen i FN:s generalförsamling.

Israel måste bli fritt från kärnvapen och ge Internationella atomenergiorganet (IAEA) tillgång till alla landets kärntekniska anläggningar. Det har FN:s generalförsamling röstat igenom med siffrorna 152 mot 5.

Resolutionen handlade om riskerna med nukleär spridning i Mellanöstern och motsattes av Israel, Kanada, USA, Mikronesien och Palau. Ytterligare 24 länder avstod från att rösta men en överväldigande majoritet (152 länder) röstade för resolutionen som lämnats in av Egypten till FN:s utskott för nedrustning och internationell säkerhet.

Det noteras bland annat att Israel är det enda landet i Mellanöstern och ett av få av FN:s 193 medlemsländer som inte har skrivit under icke-spridningsavtalet för kärnvapen och att det är av yttersta vikt att detta sker snarast. Vidare kräver generalförsamlingen att Israel ”utan ytterligare dröjsmål” förbinder sig att inte utveckla, producera, testa eller på andra sätt förvärva kärnvapen och att avstå från alla typer av kärnvapeninnehav.

FN:s atomenergiorgan IAEA ska också ges tillgång till samtliga kärntekniska anläggningar i Israel för att kunna kontrollera dessa och bygga upp förtroendet mellan staterna ”som ett steg att stärka freden och säkerheten”.

Med 170 röster för röstade FN:s utskott också igenom att Mellanöstern ska bli en kärnvapenfri zon. Enbart Israel motsatte sig denna resolution, samtidigt som USA, Kamerun, Komorerna och Tanzania avstod från att rösta i frågan.

Hur stor effekt FN-resolutionerna kommer att få i praktiken är oklart. Från israeliskt håll är man dock tydliga med sitt missnöje och menar att det är Iran och inte Israel som hotar stabiliteten i regionen.

– Det är djupt olyckligt eftersom alla länder som röstade igenom den här resolutionen borde fråga sig själva vad orsaken till instabiliteten i regionen är. Är det Israel eller Iran? Vad är faran och hotet mot regionen? Jag tror att de alla vet att hotet kommer från Iran och inte från Israel, säger den tidigare israeliska FN-ambassadören Danny Danon i en intervju med Fox News.

Israel bedöms vara ett av nio länder i världen som kontrollerar kärnvapen, men landet har aldrig officiellt erkänt att man är i besittning av sådana. Israel och USA har under flera års tid anklagat Iran för att arbeta intensivt med att utveckla egna kärnvapen och varnat för att detta skulle utgöra en stor fara för regionen.

Världens kärnvapenmakter och deras uppskattade arsenaler:

Ryssland – 6 255
USA – 5 550
Kina – 350
Frankrike – 290
Storbritannien – 225
Pakistan – 165
Indien – 156
Israel – 90
Nordkorea – 40-50

150 av USA:s kärnvapen finns utplacerade i Europa – specifikt i Turkiet, Italien, Belgien, Tyskland och Nederländerna.

Källa: ICAN

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!