Inrikes

Foto: Rafmagn/CC BY-SA 3.0

Ojnareskogen kan lyftas i Europadomstolen

Miljö Att Nordkalk har vänt sig till Europadomstolen kan inte leda till att beslutet om de nya Natura 2000-områdena på norra Gotland upphävs.


Steget efter


Miljö Med motiveringen "för en medveten slåtter som gynnar unik, blommande flora och ger livsutrymme för bina" fick Trafikverket på Gotland Svenska Bins utmärkelse.


Tidigt bevattningsförbud på Gotland

Inrikes Vattentäkterna på Gotland har inte ökat som förväntat och därför aviserar regionen nu om ett bevattningsförbud, enligt Lantbrukets affärstidning, ATL. Förbudet antas komma när som helst.


Foto: Berit Watkin/CC BY 2.0

GotlandGate: Konstigheter och kognitiv dissonans

Ledare En gruppvåldtäkt anmäls, lokalbefolkningen mobiliserar sig för att visa sin avsky, polisen, myndigheter och massmedia mobiliserar sig för att stoppa den första mobiliseringen och ett antal konstigheter inträffar. GotlandGate är både intressant och skrämmande.