biogas

Sverige kan producera mer biogas

MiljöSverige skulle kunna som närmare  tiodubbla sin nuvarande produktion av biodrivmedel - 3 TWh - även med beaktan av av hållbarhetskriterier och konkurrens med dagens