Sverige kan producera mer biogas

publicerad 19 juli 2013

Sverige skulle kunna som närmare  tiodubbla sin nuvarande produktion av biodrivmedel – 3 TWh – även med beaktan av av hållbarhetskriterier och konkurrens med dagens skogsindustri- jordbruksproduktion. Det skriver forskare i rapporten Dagens och framtidens hållbara biodrivmedel.

En sådan produktion skulle motsvara en tredjedel av dagens användning av bensin och diesel. Forskarna fastslår att det inte går att säga att vissa biodrivmedel alltid är mer hållbara än andra.

– Nej, våra analyser visar att variationerna inom ett drivmedel kan vara större än skillnaderna mellan två olika. Mer avgörande är det så kallade produktionssystemet, alltså vilka råvaror som utnyttjas, var de produceras och i vilka volymer, vad marken annars skulle kunna användas till, tillverkningsmetoder och hur biprodukter tas omhand, säger Pål Börjesson, professor i Miljö- och energisystem vid Lunds Tekniska Högskola och en av rapportförfattarna.

Därför bör man inte favorisera vissa drivmedel utan premiera de mest hållbara produktionssystemen, samt att de inte konkurrerar med skogsindustri och jordbruksproduktion.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!