autism

Foto: jetsandzeppelins/CC BY 2.0

Besprutning kopplas till autism

Hälsa”Studien bekräftar tidigare forskning” Gravida kvinnor bör så långt det är möjligt undvika att utsätta sig för jordbrukskemikalier.