Vetenskap

Israeliska armén eftersöker autister

Utrikes Sedan 2008 är autister värnpliktiga i Israel. De tjänstgör även i elitstyrkor, där deras speciella förmågor är efterfrågade. Ett av de hemliga arméförbanden i Israel söker efter unga autister. “Gruppen 9 900” vill ha människor med speciella mentala förmågor, så som uppmärksamhet på detaljer, skriver Atlantico. Under åtta timmar om dagen sitter autistiska soldater framför […]


Foto: jetsandzeppelins/CC BY 2.0

Besprutning kopplas till autism

Hälsa ”Studien bekräftar tidigare forskning” Gravida kvinnor bör så långt det är möjligt undvika att utsätta sig för jordbrukskemikalier.


Coronahumor

Steget efter