Viktigt med tidiga insatser för barn med autism

publicerad 3 maj 2013

Tidiga insatser är viktigt för förskolebarn med autismspektrumtillstånd, men insatserna måste behovsanpassas. Det visar forskning vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Tidiga och individuella insatser är viktigt för barn med autism. Foto: Flickr/cindy47452/CC BY-NC-SA 2.0
Tidiga och individuella insatser är viktigt för barn med autism. Foto: Flickr/cindy47452/CC BY-NC-SA 2.0

Forskarna har granskat och sammanställt data från ett stort antal studier som undersökt framförallt tidiga, intensiva insatser. Slutsatsen är att det inte finns en typ av insatser som passar alla barn, utan att insatserna måste anpassas efter individen. Det finns också ett stort behov av forskning som beaktar barnets totala funktionsprofil och bakomliggande medicinska orsaksfaktorer.

Det finns ett visst begränsat stöd för att tidiga intensiva insatser är en effektiv behandling för vissa barn med autismspektrumtillstånd, men det behövs fler studier för att värdera effekterna, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Sahlgrenska akademin, i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.


Annonser:


De tidiga insatserna bygger i dag till stor del på vad som benämns tillämpad beteendeanalys som innebär att man bland annat strävar efter att skapa motiverande inlärningssituationer med positiv för­stärkning, där barnet kan uppleva framsteg.

Artikeln ”Early diagnosis of autism and impact on prognosis: a narrative review”, publicerades i Clinical Epidemiology i februari 2013.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.