Hälsa

Antidepressiva mediciner kan orsaka autism

Barn vars mammor använt antidepressiva mediciner under graviditeten löper förhöjd risk för autism. Det varnar kanadensiska forskare för i en ny studie.

Studien är omfattande: Över 145 000 barn som föddes mellan 1998-2009 granskas i studien. 0,7 procent av barnen som följdes i studien diagnostiserades med autism, inklusive Aspergers syndrom.
Kvinnor som använde antidepressiva mediciner och preparat från och med graviditetsvecka 13 löpte dubbelt så stor chans för att barnet skulle diagnostiseras med autism, jämfört med kvinnor som inte använde antidepressiva.

I Kanada uppges mellan 6-10 procent av landets gravida kvinnor använda antidepressiva mediciner vilket oroar studiens författare.

Antidepressiva preparat klassade som Selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, var de som förhöjde risken för autism mest. Preparat som ingår i SSRI-gruppen är bland annat Sertralin, Prozac, Zoloft och Fluoxetin.

Forskarna bakom studien vill se ytterligare forskning för att specifikt bedöma risken för autism i samband med antidepressiva preparat under graviditeten.

 Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!