Arbetsmiljöverket

Foto: Stenbolaget/CC BY 2.0

Ökat våld i svenska skolor

InrikesHot och våld ökar i de svenska skolorna. Under 2017 anmäldes 54 incidenter till Arbetsmiljöverket där vapen användes för att hota eller använda våld i skolmiljöerna.