Arbetsrelaterade dödsfall ökade 2023

publicerad 30 januari 2024
- av Sofie Persson
61 personer avled på sina arbeten i Sverige förra året.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


2023 markerade ett svart år för arbetsrelaterade dödsfall i Sverige, enligt Arbetsmiljöverkets preliminära statistik. Dessutom ökade det totala antalet rapporterade arbetsskador med 14 procent jämfört med föregående år.

Mellan januari och november förra året inkom nära 153 000 anmälningar om arbetsskador till Försäkringskassan. Det är en ökning från 134 000 året innan, visar preliminär statistik som skattefinansierade SR tagit del av.

Arbetsskador omfattar såväl olyckor som sjukdomar relaterade till arbete. Under perioden januari till november 2023 rapporterades nästan 153 000 arbetsskador till Försäkringskassan, en uppgång från 134 000 året innan. Trots en minskning i rapporterade arbetssjukdomar, ökade antalet olycksfall på och på väg till jobbet, samt de som ledde till sjukfrånvaro. Som mest ökade antalet anmälda olyckor utan sjukfrånvaro.

57 förvärvsarbetande har avlidit på sina arbetsplatser under 2023, rapporterar Dagens Arbete, som hänvisar till Arbetsmiljöverkets statistik. I den räknar man dock inte med utländsk arbetskraft som arbetat för företag registrerade i andra länder, även om de avlidit under sina arbeten i Sverige. Lägger man till dem landar siffran på 61 omkomna personer, den högsta siffran sedan 2011.

För att stärka arbetet mot dödsolyckorna fattade regeringen i slutet av förra året beslut om en förändring av Arbetsmiljöverkets regleringsbrev, så att de ska kunna göra fler oanmälda fysiska inspektioner på arbetsplatserna.

Siffrorna kan ändras om sena anmälningar kommer in till Arbetsmiljöverket.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!