Dålig arbetsmiljö på svenska äldreboenden

publicerad 27 februari 2019

Arbetsmiljöverket har undersökt arbetsmiljön på 700 äldreboenden i landet. Vid 90% av äldreboendena har man sett mer eller mindre allvarliga arbetsmiljöproblem. Utöver rent fysiska arbetsmiljöproblem, som brist på hjälpmedel och hög vårdtyngd, finns problem med ledarskap och uppföljning.

Sjukfrånvaron bland personal på äldreboenden är betydligt högre än på många andra arbetsplatser. Personal lämnar ofta yrket på grund av arbetsbelastning och utbrändhet. Arbetsmiljöverket har därför undersökt arbetsmiljön på 700 av landets äldreboenden sedan hösten 2017. Resultatet är nedslående.

På 90% av de undersökta äldreboendena har Arbetsmiljöverket funnit mer eller mindre allvarliga arbetsmiljöproblem. Problemen leder ofta till en mycket ansträngd situation för personalen på äldreboendena. I förlängningen påverkas personalen genom högre sjukskrivningstal än på andra jämförbara arbetsplatser.

Antalet arbetsskador är högre inom äldreomsorgen än på andra arbetsplatser. Ett ofta fysiskt tungt arbete skapar en utsatt arbetsmiljö, där personalen slits ut. Oförmågan bland ledarskapet på äldreboendena att hantera problemen lyfts fram som ett annat arbetsmiljöproblem.

Personal vid tre olika äldreboenden som NB Nyhetsbyrån har talat med bekräftar Arbetsmiljöverkets bild. Hög sjukfrånvaro bland kollegorna, en ständig känsla av att inte räcka till samt ett arbete där de fysiska och psykiska påfrestningarna är höga skapar en arbetsmiljö som leder till hög personalomsättning. Personalomsättningen leder i sin tur till att rutinerad och erfaren personal lämnar arbetsplatserna, och ersätts av oerfaren och orutinerad personal.

 

Fredrik Antonsson/NB Nyhetsbyrån


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!