Inrikes

Skolkaos i Örebro kräver extra resurser

Bilden är tagen vid en annan skola

Ett tilltagande kaos vid Vivallaskolan i Örebro gör att kommunen måste vidta flera åtgärder och satsningar. Situationen vid skolan betraktas som akut och Arbetsmiljöverket har fått ta emot flera anmälningar från skolan. Nu försöker kommunen komma tillrätta med situationen genom utökade personalresurser.

Under en längre tid har situationen vid Vivallaskolan i Örebro varit mycket ansträngd. Oron i skolmiljön har inverkat svårt på undervisningen. Lärarfacket har skickat in flera anmälningar om arbetsmiljön vid skolan. Enligt källor till NB Nyhetsbyrån skall förekomsten av hot, våld och kränkningar vara vanlig vid Vivallaskolan. Såväl lärare som elever har gett uttryck för starka oroskänslor över skolmiljön.




Nu har Örebro kommun bestämt sig för försöka rädda situationen vid Vivallaskolan. Man avser tillsätta ytterligare fyra nya tjänster för specialpedagoger, och ytterligare en rektor har anställts. Dessutom kommer sex lärare ur kommunens personalpool placeras vid Vivallaskolan.

Dessutom kommer man erbjuda de lärare som söker sig till Vivallaskolan en högre lön än vid de andra skolorna i Örebro. Behoven av kompetent personal är enligt kommunen såpass stora att man måste anställa lärare som förstelärare vid skolan.

 

Fredrik Antonsson/NB Nyhetsbyrån

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!