Inrikes

Ökat våld i svenska skolor

Hot och våld ökar i de svenska skolorna. Hoten och våldet blir dessutom allt allvarligare, med ökad användning av knivar och andra vapen. Under 2017 anmäldes 54 incidenter till Arbetsmiljöverket där vapen användes för att hota eller använda våld i skolmiljöerna. Arbetsmiljöverket säger att man inte kan se varför anmälningarna om hot och våld ökar så starkt.

Under de senaste fem åren har 224 händelser där knivar och andra vapen har använts för att hota eller för att kunna begå våldshandlingar i skolan. Under 2017 slogs rekord för de senaste fem åren, med 54 incidenter. Våld och hot i de svenska skolorna har ökat under en längre tid. Totalt sett har det kommer drygt 3000 anmälningar om hot och annat våld i de svenska skolorna sedan 2014.
Lärarnas Riksförbund varnar för ökad otrygghet och osäkerhet i skolorna. Andelen elever och lärare som uppger att de känner sig otrygga på arbetsplatsen eller i studiemiljön ökar konstant, enligt personer i olika skolledningar som NB Nyhetsbyrån har talat med. Så sent som under onsdagen attackerades två elever med kniv på en skola i Tyresö, och en annan elev greps som misstänkt för försök till mord.

Arbetsmiljöverket vill se en ökad satsning på förebyggande arbete mot hot och våld i skolorna. Myndigheten säger till SVT att man inte vet vad ökningen beror på, eller om ökningen är ett resultat av nolltolerans mot hot och våld i skolorna. En ökad anmälningsbenägenhet sägs också kunna vara en del av ökningen.

 

Fredrik Antonsson/NB Nyhetsbyrån

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!