Studie: Vindkraftverk påverkar djurlivet

publicerad 23 januari 2024
- av Sofie Persson
Ugglor flyttar i genomsnitt fem kilometer från vindkraftverken, enligt granskningsstudien.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Nästan 70 procent av djurarterna flyttar från områden med vindkraftverk, visar finsk forskning. En del arter flyttar så långt som fem kilometer bort från vindkraftsutvecklingsområden.

I en studie genomförd av Natural Resources Institute, Finland, publicerad i tidskriften Biological Conservation, har man granskat nuvarande internationell forskning kring vilda djur och vindkraftverk. Totalt har man granskat 84 studier från 22 länder för att identifiera 160 fall med information om hur långt bort vindkraftverk påverkar olika grupper av fåglar och däggdjur.

Där upptäckte forskarna att 63 procent av fågelarterna, 72 procent av fladdermössen och 67 procent av landlevande däggdjur flyttar från områden där vindturbiner installeras. Vidare minskade parningen och produktion för avkomma. Särskilt hos fåglar såg man förändringar i parningsbeteendet och även en ökad dödlighet hos avkomman.

Hur långt djuren flyttade från vindkraftsområdena varierade, även inom arterna. Däremot kunde man se att renar, ugglor och tranor vanligen flyttade fem kilometer i från vindkraften. Fladdermöss flyttade i genomsnitt en kilometer bort.

Olika faktorer påverkar

Det bör noteras att effekterna och avstånden uppvisade betydande variationer även inom en och samma art, beroende på individens ålder och kön, övervakningsperioden och den använda studiemetodiken, säger forskaren Anne Tolvanen i ett pressmeddelande och fortsätter:

Dessutom kan individer av samma art, till exempel många fladdermöss, både undvika vindkraftverk och samlas runt dem. Tillgång till näring ansågs vara en anledning till detta.

Tolvanen poängterar att det behövs mer forskning, men uppmanar vindkraftutvecklare att använda sig av deras studie vid planering av uppbyggnad för att minimera eventuella negativa effekter på natur och livsmiljöer.

En tidigare studie vid Åbo universitet pekar också mot att vindkraftverk driver bort fladdermöss från deras livsmiljöer. Ornitologer på Gotland har också varnat för att vindkraftverk utgör det största hotet mot svenska rovfåglar idag, och uppmanade 2022 att man skulle riva en del av de svenska vindkraftverken.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!