Vindkraftverk driver bort fladdermöss

publicerad 31 januari 2023
- av Redaktionen
Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii).

En ny studie vid Åbo universitet visar att vindkraftverk driver bort fladdermöss från deras livsmiljöer. Det är dock oklart om det är skogsavverkningen eller turbinernas ljudföroreningar som är orsaken till att de ljudkänsliga däggdjuren flyr långt iväg från vindkraftsanläggningarna.

I studien har de finska forskarna bland annat använt sig av utplacering av mikrofoner på mellan noll och tusen meters avstånd från flera vindkraftverk vid Finlands västkust. De fladdermöss som studerats specifikt är nordfladdermusen och olika arter i släktet myotis.

Mikrofonerna spelade sedan in fladdermusens lägen under fyra månader, vilket gav forskarna en uppfattning om hur djuren påverkades av vindkraftverken.

Våra resultat visar att förekomsten av fladdermöss påverkades av vindkraftverk eftersom de båda undersökta grupperna oftare hittades längre bort från vindkraftverken. De nordliga fladdermössen stöttes bort upp till 800 meter från vindkraftverken, men för Myotis-arter var den negativa påverkan av vindkraft till och med större än en kilometer, vilket var det maximala avstånd vi studerade, säger huvudförfattaren och doktoranden Simon Gaultier, enligt sajten Natursidan.se.

Fladdermöss föredrar att leva i tätbevuxna skogar och därför är det också svårt att avgöra om det är avverkningen runt vindkraftsanläggningarna eller turbinernas ljud och ljus som driver bort dem. Oavsett anledning kan forskare dock konstatera att man nu har bevis för att vindkraftsverk driver bort fladdermöss från deras naturliga livsmiljöer.

Myotis-fladdermöss gillar inte sådana förändringar och föredrar täta skogar utan öppna ytor. Det kan vara förklaringen till varför de undviker vindkraftparker, säger Gaultier.

Det är sedan minst 50 år tillbaka även känt att fladdermöss ofta faller offer för vindkraftverkens rotorblad. Insekter dras till turbinerna, vilket gör att insektsätande fladdermusarter också gör det. En studie visade att sådana arter utgjorde 98 procent av de fladdermöss som föll offer för vindkraftverk.

Ytterligare en omständighet som förvärrar situationen är att migrerande fladdermöss ofta rör sig över finska västkusten, där flest vindkraftverk byggs. De stora vindkraftsanhopningarna får även en stor påverkan på fladdermöss och enligt studien påverkas hela sju procent av Finlands yta av vindkraft.

Även om så kallad “grön energi” är viktig, betonar forskarna, måste man även kunna skydda fladdermöss och andra arter som påverkas av vindkraft. Det är också känt sedan tidigare att rotorblad exempelvis dödar ett betydande antal fåglar varje år och att effekterna av ljud-och ljusföroreningar samt förlusten av livsmiljöer även påverkar landlevande djur.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!