Ornitologer: ”Riv vindkraftverk och rädda Sveriges örnar”

publicerad 21 februari 2022
- av Markus Andersson

Ornitologer på Gotland menar att vindkraftverk utgör det största hotet mot svenska rovfåglar idag och att en hel del av dessa måste rivas för att säkra de hotade fåglarnas bevarande.

Förra veckan upptäckte Måns Hjernquist, ordförande för Ornitologiska föreningen på Gotland, ytterligare en död havsörn vid ett vindkraftverk utanför Klintehamn – det är den tredje örnen som dött på detta vis bara under 2022.

Hjernquist berättar för Samnytt att han och andra ornitologer engagerat sig för att ringmärka och kartlägga öns örnar och att det arbetet även innefattar att samla in de örnar som hittas döda i naturen – detta inte minst eftersom havsörnen är fridlyst och varje död örn måste överlämnas till polis och sedan vidare till Naturhistoriska riksmuseet eller till Statens veterinärmedicinska anstalt.

Ornitologen menar att antalet vindkraftsdödade havsörnar har ökat dramatiskt i takt med att vindkraftverken blivit allt vanligare runt om i landet.

– Av de havsörnar som påträffats döda på Gotland de senaste tio åren, så har hela 70 procent dödats av vindkraftverk, säger han till tidningen och tillägger att det är ”häpnadsväckande siffror”.

Fler än 20 örnar beräknas dödas av vindkraftverk bara på Gotland varje år – vilket är en mycket hög andel då ön bara har cirka hundra häckande örnpar. Det är heller inte bara havsörnen som är drabbad utan även kungsörn och andra rovfåglar.

Måns Hjernquist går så långt som att hävda att vindkraften är det nya miljöhotet mot örnarna – historiskt har de på grund av miljögifter och jakt nästan varit utrotade i Sverige och han oroar sig för att utbyggnaden av vindkraftverken kommer att ha liknande ödesdigra konsekvenser för stammen.

Han pekar även på att mörkertalen är stora vad gäller örnar som dött på grund av kollisioner med vindkraftverk och att många fåglar aldrig hittas.

– Men en örn som flyger in i ett vindkraftverk kan hamna hundra meter bort och vara uppdelad. Det kan vara jättesvårt att hitta den bland buskar och annat, säger han och tillägger att många fåglar inte dör direkt efter krocken.

Ornitologen lyfter också fram andra fågelarter som han menar hotas av vindkraftverken och som kanske av svenskar inte uppfattas som ovanliga trots att de är sällsynta i andra delar av världen.

– Spillkråka är enligt juridiken ganska skyddsvärd, fast många kan tycka att den bara är en stor svart hackspett i skogarna… Sedan finns Röd Glada. Den är vanlig nere i Skåne, men ovanlig i resten av världen.

Lösningen är enligt Hjernquist att många av dagens vindkraftverk helt enkelt rivs och inte ersätts med nya.

– En hel del av befintligt utbyggd vindkraft bör plockas ned och tillstånd borde upphävas.

Han pekar särskilt på Näsuddens vindkraftspark på södra Gotland som började byggas redan på 70-talet. Just nu håller Vattenfall på att montera ned de gamla verken och ska bygga betydligt större vindkraftverk i deras ställe.

– Det har dött väldigt mycket örnar där genom åren, och mycket andra fåglar också. De har en av Europas allra högsta fågeldödlighet för vindkraftverk. Det är ett av de värsta ställena i Europa… Det är en självklarhet att Näsudden borde monteras ned.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!