Skottland högg ner 16 miljoner träd för att bygga vindkraft

publicerad 22 juli 2023
- av Isac Boman
Cirka 1700 skotska träd huggs ner varje dag för att ge plats åt vindkraftverk.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Nästan 16 miljoner träd har huggits ner på offentligt ägd mark i Skottland – för att göra plats åt påstått ”klimatsmarta” vindkraftverk. Det är oklart vilken påverkan denna omfattande skogsavverkning har på den biologiska mångfalden.

Mairi Gougeon, minister med ansvar för landsbygdsfrågor, uppskattar att minst 15,7 miljoner träd har avverkats sedan millennieskiftet på mark som ägs och förvaltas skotska staten – det är fler än 1700 nerhuggna träd per dag.

Ministern hävdar att det finns riktlinjer och strategier för att skydda skogsmark och menar också att vindkraftsutvecklare förväntas genomföra ”kompenserande plantering någon annanstans” för att gottgöra för de många nerhuggna träden.

Den konservativa oppositionen är dock inte särskilt imponerade och menar att dessa höga siffror lär orsaka stor förvåning hos allmänheten samt att många medborgare redan uttryckt oro över utvecklingen.

Skottland har redan tillräckligt med vindkraft för att producera 8.4 GW elektricitet – mer än halva Storbritanniens totala elproduktion. Ändå vill det styrande partiet SNP fortsätta bygga ut parkerna och generera ytterligare 8–12 GW el – även om det innebär att ännu mer skog huggs ner.

Grupper som arbetar med bevarande av vildmarken är mycket kritiska till utvecklingen och pekar på att uppsatta miljökrav för att etablera nya vindkraftparker i vildmarken är så lågt satta att det i praktiken är omöjligt att uppnå dem. Samtidigt har producenter av skotska vindkraftturbiner låtit meddela att man vill börja tillverka ännu större turbiner än tidigare – nästan 260 meter höga.

Hittills bedöms minst 7 850 hektar mark ha huggits ner sedan millennieskiftet för att ge plats åt vindkraftparkerna, men hur stor yta som kommer att ha avverkats innan utbyggnaden bedöms vara tillräcklig, är idag svårt att svara på.

Den statliga myndigheten Forestry and Land Scotland påpekar att man sedan millennieskiftet planterat omkring 500 miljoner träd och att antalet träd som fällts för att ge plats åt vindkraft inte är fler än vad man normalt förväntas avverka under ett år.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!