SLU-forskare ska se närmare på vattenkraftens effekt på ekosystem

publicerad 10 februari 2024
- av Sofie Persson
Stornorrfors i Umeå.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I ett nytt forskningsprojekt ska forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU sammanfatta kunskap om hur vattenkraft påverkar vattendrag och ekosystem. Vidare ska man ta fram nya metoder för att mäta hur strandzonens ekosystem påverkas.

Ofta är det laxen som ligger i fokus när man studerar miljöpåverkan från svensk vattenkraft och många gånger glöms det omgivande landskapet bort, menar Richard Johnson, professor vid SLU.

Att mäta ekologisk status handlar i dag till stor del om huruvida det finns fisk och om den kan vandra upp och ned i vattendraget. Det är ett grovt mått, det finns så mycket annat liv i ett vattendrag än fisk, säger han till den populärvetenskapliga tidningen Extrakt.

Förutom att sammanfatta hur vattenkraft påverkar miljön i vattendrag kommer man också att satsa på att ta fram metoder för att mäta hur hela strandzonens ekosystem påverkas av kraftdammar, något Johnson menar saknas i nuläget. I många länder har strandzonen ett starkt skydd, men inte i Sverige, trots att det finns stor biodiversitet.

Tidigare har Johnson och hans kollegor undersökt hur vattenkraft påverkat mindre vattendrag i Uppland, något man nu kommer att återgå till genom att använda DNA-teknik för att förstå vattendragens biologiska mångfald. Tillsammans med forskning om hur strandzonerna påverkas och miljön i vattendragen kan man få en större helhetsbild.

Cirka fem procent av Sveriges 10 000 vattenkraftdammar står för ungefär 95 procent av all el från vattenkraft. Johnson betonar att det stora antalet med andra ord endast ger ett litet bidrag till landets elproduktion, inte minst om man också väger in de negativa miljöeffekter de står för. Lösningen är dock inte att enbart plocka bort vattenkraftverken, då exempelvis miljögifter och metaller kan ha samlats uppströms där det kan ta flera år innan växt- och djurliv återhämtat sig.

Vi har också en hel del dammar med fina kulturvärden. Vi kommer aldrig att ta bort dammen vid Karin och Carl Larssons Sundborn till exempel. Men sett till djur och växter är det i princip alltid en miljövinst.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!