Snabbare kärnkraft med mindre reaktorer

Det finns för- och nackdelar med så kallade små modulära kärnkraftverk. De kan byggas snabbare och billigare än stora kärnkraftverk, men kan bli dyrare i drift. Ansvariga politiker måste därför noga överväga vilka investeringar som bör göras.

publicerad 10 november 2022
- av Tege Tornvall
I Sverige är pilotprojektet Blykalla en liten SMR-reaktor med 55 MW effekt.
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Många vill lösa Sveriges växande energibehov med ny och mer kärnkraft. Men det tar tid och kostar pengar med långa besluts- och tillståndsprocesser.

Snabbare och kanske billigare kan små modulära kärnkraftverk (SMR, Small Modular Reactors) byggas. Sådana kan byggas nära sina kunder och alltså lösa regionala eller lokala energibehov.

Själva byggandet kostar mindre. Beslut och tillstånd kan snabbas på av regioner, kommuner och företag, som gemensamt kan finansiera byggena.

Både SMR-verk och större verk kan utnyttja såväl använt kärnbränsle som höganrikat uran. SMR-verkens fördelar är litet format, små investeringar och billigare drift.

Men de har även nackdelar. Nationell elproduktion bör utnyttja redan befintliga platser och samla produktion på en plats. Att sprida anläggningar ger totalt högre fasta kostnader. Flera små SMR-verk kan kräva mer personal än några få stora. De kan också kräva högre totala investeringar för viss produktion.

Varje producerad kilowattimme (kWh) kan bli dyrare. Det blir svårt att samordna och integrera produktion och distribution i det nationella kraftnätet. Regionala eller lokala ägar- och brukarkonflikter kan uppstå.

Det kan också bli svårt att finna kompetent personal. 1987 års tankeförbud mot vidare utveckling av kärnenergi återkommer nu med stängda kärnkraftverk.

Därför måste ansvariga politiker och aktörer noga väga höga investeringar mot låga driftskostnader – och lägre investeringar mot högre driftkostnader. Samt samhällsnytta mot kostnader över tid.

I Sverige är pilotprojektet Blykalla en liten SMR-reaktor med 55 MW effekt. Det är 4-5 procent av vad en stor, traditionell reaktor ger. Projektets budget är 250 miljoner kronor.

I serieproduktion skulle 5-10 SMR-reaktorer kunna producera lika mycket som ett stort, traditionellt kärnkraftverk. Ett spritt, större antal SMR-verk kan komplettera men knappast ersätta stora verk.

Däremot kan de snabba på övergång till ny och mer kärnkraft – och ersätta vind- och solkraft, som bara fungerar när det blåser lagom och är tillräckligt med sol.

 

Tege Tornvall

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!