Vetenskap

Ekonomi Det svenska företaget Studsvik har skrivit avtal med finska företaget Fennovoima om vidareutveckling av den programvara som ska användas i reaktorerna i det planerade finska kärnkraftsbygget i Bottenviken.


Miljö Av Riksrevisionens rapport framgår det att anslag inte används och såväl planering som uppföljning haltar när det kommer till kärnkraften.


Kärnavfallsprogram: 141 miljarder

Miljö Svensk Kärnbränslehantering lämnade den 9 januari in sin återkommande beräkning av kostnaderna för att ta hand om radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken, Plan 2016.


Steget efter


Pressbild: Vattenfall

Polisen kan inte hantera olycka vid Ringhals

Miljö ”Evakuering slukar resurser som polisen inte har” Enligt en förre detta beredskapspolis skulle inte polisen klara av en kärnkraftsolycka vid Ringhals.