FN: Israel begår folkmord

Situationen vid Gazaremsan

publicerad 26 mars 2024
- av Jan Sundstedt
FN:s rapport betonar att Israel ser alla palestinier som "terrorister".

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Det finns “rimliga skäl” att förmoda att Israel begått “folkmord” i Gaza, enligt en ny FN-rapport. Vidare skriver man att det finns tydliga tecken på “etnisk rensning” och att Israel bör beläggas med ett vapenembargo.

Francesca Albanese, som är FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter i de palestinska områdena, skriver i sin rapport att det finns tydliga indikationer på att Israel brutit mot tre av de fem handlingar som anges i FN:s folkmordskonvention.

Den överväldigande karaktären och omfattningen av Israels angrepp på Gaza och de destruktiva livsvillkor som det har medfört avslöjar en avsikt att fysiskt förgöra palestinierna som grupp“, går att läsa i rapporten.

I rapporten tas det upp att Israel betraktar alla palestinier, och därmed även deras infrastruktur, som terrorister och agerar därefter genom att alla blir mål, eller att man helt enkelt accepterar de civila försluter som sker.

På detta sätt är ingen palestinier i Gaza säker per definition“, står i rapporten. “Detta har haft förödande, avsiktliga effekter och kostat tiotusentals palestinier livet“.

“Utplåningsprocess”

Albanese betonar också att Israels krig mot palestinierna inte har börjat den 7 oktober, när det nuvarande kriget startade, utan att det pågått under en längre tid.

Israels folkmord på palestinierna i Gaza är ett eskalerande steg i en långvarig bosättarkolonial utplåningsprocess“.

Eftersom Israel inte följt Internationella domstolen ICJ:s åtgärder, där man beordrade landet att “vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att möjliggöra tillhandahållandet av akut nödvändiga grundläggande tjänster och humanitärt bistånd“, bör landet omedelbart beläggas i vapenembargo.

Israel diplomatiska beskickning i Genève meddelar att man “fullständigt förkastar rapporten” och beskrev den som “en förlängning av en kampanj som försöker undergräva själva upprättandet av den judiska staten”.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!