Övervikt vanligare hos invandrarbarn i Norge

publicerad 30 november 2023
- av Redaktionen
Studien visar att övervikt förekommer oftare hos barn med Syd- och Östeuropeisk, Asiatisk och Afrikansk bakgrund.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Enligt siffror från Folkehelseinstituttet (FHI) förekommer övervikt och fetma oftare hos barn med invandrarbakgrund jämfört med andra barn i Norge.

I studien undersöktes ett representativt urval av tredjeklassare med avseende på längd, vikt och midjemått. Siffrorna kommer från Barnevekststudien, som tidigare genomförts år 2010, 2012 och 2015, i syfte att dokumentera längd och vikt hos barn i landet. Kompletterande data över de deltagande barnen och deras föräldrar, födelseland samt utbildningsnivå hämtades från norska Statistiska centralbyrån.

Av de 8858 deltagarna i studien hade 15 procent invandrarbakgrund. Postdoktor Bente Øvrebø från FHI berättar att barn med invandrarbakgrund hade högre förekomst av övervikt och fetma jämfört med barn utan invandrarbakgrund.

När forskarna tittade på förekomsten per region fann de att barn från Syd- och Östeuropa, Asien utan Sydasien och Afrika hade en högre förekomst av övervikt och fetma än barn utan invandrarbakgrund, säger Øvrebø.

Folkhälsoinstitutet noterar att föräldrarnas utbildningsnivå inte verkar ha någon påverkan på resultatet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!