Säpo höjer terrorhotsnivån

publicerad 17 augusti 2023
- av Jan Sundstedt
Säpo-chefen Charlotte von Essen menar att hotet från islamister har ökat.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Svenska Säkerhetspolisen meddelar nu att Sveriges terrorhotsnivå höjs från förhöjt till högt hot. Bakgrunden är ett ökat antal hot om attentat mot svenska mål. Man bedömer också att hotnivån kommer att kvarstå ”under en längre tid”.

I ett pressmeddelande skriver man att det inte är en enskild händelse som ligger bakom höjningen, utan att denna ”ska ses i ett strategiskt och långsiktigt perspektiv” där ”händelseutvecklingen med hot, som under en längre tid riktas mot Sverige, är allvarlig och påverkar Sveriges säkerhet”.

– Hotbilden mot Sverige har successivt förändrats och attentatshotet från aktörer inom våldsbejakande islamism har under året ökat. Sverige har gått från att betraktas som ett legitimt mål för terrorattentat till att betraktas som ett prioriterat mål. Detta hot bedöms nu kvarstå under en längre tid och därför har jag beslutat att ändra terrorhotnivån, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen.

Därför höjs också hotnivån från förhöjt hot (3) till högt hot (4) på en femgradig skala. Det uttalade syftet är att ”höjningen av terrorhotnivån ska fungera som en signal till alla berörda samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbeta med åtgärder för att minska risken för att ett attentat ska inträffa”.

– Myndigheter och andra samhällsaktörer måste fortsätta vidta åtgärder för att förebygga och minska hotet för terrorattentat i Sverige och det är viktigt att det finns förutsättningar för uthållighet i det här arbetet. På så sätt skapar vi ett säkrare Sverige, fortsätter von Essen.

Det bedöms vara de uppmärksammade koranbränningarna och islamisters reaktioner på dessa som lett till den förhöjda risken för terrordåd. Terrorgrupper som al-Qaida har, som Nya Dagbladet rapporterat om, bland annat uppmanat ”rättrogna” muslimer att begå blodiga attacker i Sverige och Danmark.

Islams folk i Sverige, Danmark och hela Europa – hämndens plikt har lagts på er”, deklarerade terrorgruppen bland annat.

Fakta: Säpos terrorhotnivåer

Hotnivån består av fem steg:

1. Inget hot. Inget hot har identifierats.

2. Lågt hot. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är låg.

3. Förhöjt hot. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är förhöjd.

4. Högt hot. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är hög. Hotnivå fyra kräver att det ska finnas ett konkret hot mot Sverige.

5. Mycket högt. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är mycket hög. Krävs att ett konkret hot ska vara nära förestående eller överhängande. Denna nivå har hittills inte använts.

Beslutet om terrorhotnivån i Sverige fattas av säkerhetspolischefen. I dag ligger terrorhotnivån på en fyra på den femgradiga skalan.

Källa: Säpo

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!