Polisen redovisar sitt arbete mot terrorism

publicerad 9 mars 2017

Polismyndigheten har den 28 februari lämnat in sin slutredovisning till regeringen om hur den svenska strategin mot terrorism ska införlivas i polisens arbete.

I augusti 2015 fick Polismyndigheten regeringsuppdraget att införliva skrivelsen Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism i sin verksamhet.

Polismyndigheten har under de senaste åren vidtagit en rad åtgärder för att öka förmågan att bekämpa och hantera terrorism. Det handlar bland annat om utbildningar, utrustning, insatsförmåga och samverkan med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Det finns mer att göra både när det gäller lagstiftning och polisiär förmåga. Därför pågår det ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att ytterligare öka polisens förmåga att hantera terrorism.

I rapporten beskrivs Polismyndighetens ansvar och vidtagna åtgärder för att öka förmågan till terrorismbekämpning. Rapporten tar även upp behov av resursförstärkningar och lagändringar som behövs för att polisen ska kunna leva upp till strategin. Delar av innehållet i rapporten har också inkluderats i Polismyndighetens budgetunderlag som nyligen lämnades till regeringen.

Nationella taktiska rådet, NTR, vid Nationella operativa avdelningen, har processansvar för polisens terrorismbekämpning. NTR arbetar för att initiera och genomdriva åtgärder och utbildningsinsatser för att öka polisens förmåga att bekämpa och hantera terrorism.

Läs mer om: Polisens arbete mot terrorism

 

Källa: polisen.se
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.