Magnetkamera användbar metod vid åldersbedömning

publicerad 1 juni 2018

Magnetkameraundersökning är en användbar metod för åldersbedömning på pojkar, slår Blekinge Tekniska Högskola fast.

På uppdrag av Socialstyrelsen har Blekinge Tekniska Högskola och Karolinska Institutet studerat dugligheten för åldersbedömning med magnetkamera. Regeringen ville ha en fördjupad kunskap magnetkamera som metod för medicinsk åldersbedömning av 18-årsgränsen.

Detta sedan en uppsjö av vuxna afghanska män migrerat till Sverige och hävdat att de i själva verket är barn – så kallade ensamkommande flyktingbarn. Magnetkamera avbildar benmognad, det vill säga omvandlingen av brosk till skelett. Man studerar benmognaden i fem olika tillväxtzoner i knäleden, handleden och fotleden.

– Det finns i dag ingen medicinsk metod som med hundraprocentig säkerhet kan fastställa en persons ålder. Men den nya studien bekräftar att magnetkameraundersökning är en användbar metod för åldersbedömning, framför allt för pojkar. Den som ska använda metoden måste ta hänsyn till att målgruppen i studien kan skilja sig från en tänkt användarmålgrupp, säger Lars-Torsten Larsson, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Studien hade totalt 938 deltagare.

En kombination av övre delen av knäleden och handleden visar på en relativt hög tillförlitlighet för pojkar under 18 år. För enbart knäleden är tillförlitligheten också hög. När det gäller fotleden har vi funnit att den inte ökar tillförlitligheten i bedömningen, säger Johan Sanmartin Berglund, professor vid Blekinge Tekniska Högskola.

För flickor under 18 år är tillförlitligheten lägre än för pojkar. Det förklaras av att benmognaden sker tidigare hos flickor än hos pojkar. Bakgrund, som etnicitet, fysisk form eller BMI, tycks inte påverka benmognaden.

Det stora antalet deltagare har valts ut från befolkningsregistret via ett urval där kön, ålder och föräldrars födelseland, inom eller utom Sverige, skulle vara lika fördelat. De som velat vara med har själva fyllt i ett frågeformulär om sin hälsa, fysiska aktivitet och pubertetsmognad, säger Olle Söder, professor vid Karolinska Institutet.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.