Inrikes

Magnetkamera användbar metod vid åldersbedömning

Magnetkameraundersökning är en användbar metod för åldersbedömning på pojkar, slår Blekinge Tekniska Högskola fast.

På uppdrag av Socialstyrelsen har Blekinge Tekniska Högskola och Karolinska Institutet studerat dugligheten för åldersbedömning med magnetkamera. Regeringen ville ha en fördjupad kunskap magnetkamera som metod för medicinsk åldersbedömning av 18-årsgränsen.
Detta sedan en uppsjö av vuxna afghanska män migrerat till Sverige och hävdat att de i själva verket är barn – så kallade ensamkommande flyktingbarn. Magnetkamera avbildar benmognad, det vill säga omvandlingen av brosk till skelett. Man studerar benmognaden i fem olika tillväxtzoner i knäleden, handleden och fotleden.

– Det finns i dag ingen medicinsk metod som med hundraprocentig säkerhet kan fastställa en persons ålder. Men den nya studien bekräftar att magnetkameraundersökning är en användbar metod för åldersbedömning, framför allt för pojkar. Den som ska använda metoden måste ta hänsyn till att målgruppen i studien kan skilja sig från en tänkt användarmålgrupp, säger Lars-Torsten Larsson, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Studien hade totalt 938 deltagare.

En kombination av övre delen av knäleden och handleden visar på en relativt hög tillförlitlighet för pojkar under 18 år. För enbart knäleden är tillförlitligheten också hög. När det gäller fotleden har vi funnit att den inte ökar tillförlitligheten i bedömningen, säger Johan Sanmartin Berglund, professor vid Blekinge Tekniska Högskola.

För flickor under 18 år är tillförlitligheten lägre än för pojkar. Det förklaras av att benmognaden sker tidigare hos flickor än hos pojkar. Bakgrund, som etnicitet, fysisk form eller BMI, tycks inte påverka benmognaden.

Det stora antalet deltagare har valts ut från befolkningsregistret via ett urval där kön, ålder och föräldrars födelseland, inom eller utom Sverige, skulle vara lika fördelat. De som velat vara med har själva fyllt i ett frågeformulär om sin hälsa, fysiska aktivitet och pubertetsmognad, säger Olle Söder, professor vid Karolinska Institutet.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!