Rekordmånga samtal till Bris under jullovet

publicerad 13 januari 2023
- av Sofie Persson
Många barn for mycket illa under julledigheten.

Bris fick under jullovet in fler samtal från barn än någonsin tidigare. Med en generell ökning på 19 procent från tidigare år såg man också en stor ökning av samtal som handlade om våld, kränkningar och sexuella övergrepp. Även antalet samtal om psykisk ohälsa har stigit rejält.

Under jullovet tog Bris in fler än 2400 samtal från barn som mådde dåligt. Det är en ökning med 19 procent jämfört med förra jullovet. Även antalet samtal om våld och kränkningar ökade markant med 51 procent. Den typen av samtal ökade betydligt mer än de andra kontaktorsakerna och handlade bland annat om fysiskt och psykiskt våld, samt om sexuella övergrepp.

Vi vet att julledigheten kan vara extra svår för en del barn. När skolan stänger och fritidsaktiviteterna har uppehåll försvinner de viktiga vuxna som annars finns i barnens liv. Julledigheten har även ett stort fokus på just familjen, vilket kan bli jobbigt för de barn som lever i familjer där det finns våld och konflikter, säger Magnus Jägerskog generalsekreterare på Bris.

Däremot handlade flertalet samtal om psykisk ohälsa, en påtaglig trend som håller i sig från tidigare år. Samtal om självdestruktivitet och självmord har ökat med 43 respektive 47 procent jämfört med förra jullovet.

Det är oroväckande att se att samtalen om psykiska ohälsa fortsätter att öka. Det är en utveckling vi har sett sedan pandemins början, en period som påverkade många barn och unga negativt. Oavsett vad orsaken till ökningen beror på är det uppenbart att samhället måste bli bättre på att fånga upp barn som mår dåligt och stärka barns psykiska hälsa, säger Jägerskog.

Samtalen är sammanställda av Bris för perioden 21 december till 6 januari. Det är samma mätperiod som tidigare år. Statistiken är nationell.

De vanligaste kontaktorsakerna:
1. Psykisk ohälsa
2. Familj och familjekonflikter
3. Våld, kränkningar och övergrepp

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!