WHO: “Vaccinerade måste fortsätta isolera sig”

Coronarepressionen

publicerad 26 januari 2021
- av Isac Boman

Världshälsoorganisationen chefsforskare menar att det inte finns några bevis för att coronavaccinet faktiskt fungerar och att man inte vet om vaccinerade människor kan föra smittan vidare. Därför vill man att människor ska fortsätta sitta i karantän – även efter att de vaccinerat sig.

Dr Soumya Swaminathan som är WHO:s chefsforskare meddelade under måndagen att WHO inte har lyckats fastställa huruvida de coronavaccin som används i USA och Europa faktiskt hindrar människor från att få viruset och smitta andra med det.

– För tillfället så anser jag inte att vi har bevis för att något av vaccinerna är så pass säkra att de kommer att förhindra att människor faktiskt får infektionen och kan föra vidare denna, konstaterade hon.

Swaminathan påpekade vidare att man bör utgå från att människor som vaccineras även fortsättningsvis bör tvingas till samma restriktioner och karantän vid resor som övriga ovaccinerade personer och att man helt enkelt inte vet om vaccinet gör personer smittfria.

– Före vi vet mer måste vi anta att människor som vaccinerats också måste fortsätta vidta samma åtgärder, tills en viss nivå av flockimmunitet har byggts upp i befolkningen, menar hon.

Enligt Business Insider arbetar forskare just nu med att kartlägga huruvida vaccin överhuvudtaget kan användas för att stoppa smittspridningen eller om dessa bara mildrar symptomen på personer som insjuknar.

Virologen Larry Corey förklarade förra månaden dessa studier fortfarande behöver omfattande finansiering för att storskaligt kunna genomföras. Vaccintillverkaren Modernas chefsläkare Tal Zaks har också bekräftat att man ännu inte har några bevis för att vaccinet hindrar smittspridningen av viruset.

– När vi startar spridningen av detta vaccin så kommer vi inte ha tillräckliga data för att bevisa att vaccinet minskar smittspridningen… Jag tror att det är viktigt att vi inte förändrar vårt beteende enbart på grund av vaccinet, hävdade han.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!