Domstol: Trudeaus användande av krigslag stred mot grundlagen

Coronarepressionen

publicerad 24 januari 2024
- av Sofie Persson
Freedom Convoy protesterade mot bland annat vaccinmandaten för lastbildchaufförer i Kanada.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


En domstol i Kanada har bedömt regeringens användning av krigslagen The Emergencies Act, införd för att stoppa demonstrationerna i Ottawa, som orimlig och grundlagsstridig. Finansminister Chrystia Freeland meddelar dock att regeringen kommer att överklaga beslutet och hävdar att det var rätt beslut att ta vid tidpunkten.

Det var i januari 2022 som lastbilsdemonstrationen Freedom Convoy ägde rum i Ottawa i Kanada för att protestera mot regeringens dåvarande strikta vaccinmandat. För att avsluta demonstration åberopade premiärminister Justin Trudeau lagen om undantagstillstånd, även kallad The Emergencies Act, för att stoppa de omfattande folkliga protesterna mot landets coronapolitik.

Lagen, som egentligen är till för akuta händelser som säkerhetshot eller krig implementerades 1988 och hade aldrig tidigare använts. Den gav dock regeringen större befogenheter att kunna straffa dem som medverkade vid demonstrationen. Med polisvåld, frysta tillgångar och ett stort antal arresteringar som till slut ledde till att demonstrationen upplöstes.

Efteråt gjorde man en omfattande, oberoende utredning där man kom fram till att regeringen uppfyllde tröskeln för att åberopa krigslagen.

Användandet av krigslagen mot demonstranterna väckte trots det kritik från åtskilliga där Canadian Civil Liberties Association (CCLA) och Canadian Constitution Foundation tillsammans med enskilda personer tog ärendet vidare till domstol.

Inget nationellt nödläge

Under tisdagen fastställde domstolen att regeringens åberopande av The Emergencies Act var orimligt och grundlagsstridigt.

Jag drar slutsatsen att det inte förelåg något nationellt nödläge som motiverade åberopandet av Emergencies Act och att beslutet att göra detta därför var orimligt“, skrev Richard Mosley, domare i den federala domstolen, enligt ABS News.

Vidare bedömde man att det stred mot rätten till yttrandefrihet och rätten till skydd mot oskälig husrannsakan eller oskäligt beslagtagande, något som CCLA skriver om i ett pressmeddelande.

Kanadas finansminister Chrystia Freeland meddelade att regeringen kommer att överklaga beslutet från domstolen, och pekar mot att det var det rätta att göra eftersom protesterna var “ett allvarligt hot mot den allmänna säkerheten, den nationella säkerheten och Kanadas ekonomiska säkerhet”.

Jag vill inte minimera allvaret i de åtgärder vi vidtog. Inte heller vill jag minimera allvaret i de hot som Kanada stod inför, säger Freeland.

Under åberopande av lagen arresterade man Tamara Lich och Chris Barber, som varit de ledande profilerna utåt för Freedom Convoy, och sedan september har det pågått rättegångsförhandlingar om deras deltagande som förväntas slutföras snart.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!