Senatorn: Ingen forskning visar att 5G är säkert

publicerad 22 februari 2019

Vid en utfrågning i den amerikanska senaten nyligen ställde senator Richard Blumenthal frågor om forskning om 5G:s säkerhet till representanter för telekomindustrin. Svaret han fick var att det saknas forskning om 5G:s hälsopåverkan och som kan visa att 5G är säkert. Industrin har inte heller tagit något initiativ för att sådan forskning ska komma till stånd. Blumenthal konstaterade att man alltså famlar i blindo här det gäller säkerheten för människors hälsa.

Vid hearingen i senaten ställde Blumenthal frågan till telekomindustrirepresentanterna om de hade finansierat oberoende forskning som visar att 5G är säkert mot bakgrund av att 5G-antenner kommer att placeras närmare marken, nära människors hem, skolor och arbetsplatser:

– Jag anser att det amerikanska folket förtjänar att få veta vilka hälsoeffekterna är, inte att man ska försöka förutsäga vad forskningen framledes kan komma att visa och de förtjänar också att det sker ett åtagande att genomföra forskning om de frågetecken som föreligger, sade Blumenthal.

– Så min fråga till er är: Hur mycket pengar har industrin lagt på att stödja oberoende forskning – jag betonar oberoende – forskning? Pågår det oberoende forskning? Har någon forskning fått fram slutresultat? Var kan allmänheten hitta den? Och vi talar om forskning om biologiska effekter av denna teknik, fortsatte han.

Svaret från industrins representanter var att det finns inte enligt vad de känner till någon sådan forskning och de har inte heller tagit initiativ till att sådan oberoende forskning genomförs. De förlitar sig på vad myndigheterna och vad forskarna säger, hävdade representanten från CTIA, telekombolagens lobbyorganisation.

Blumenthal konstaterade inte finns eller pågår någon forskning och att man famlar i blindo när det gäller säkerhet för människors hälsa av 5G:s strålning.

Utfrågningen kan ses i inslaget nedan:

 

Källa: Strålskyddsstiftelsen

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!