Mindre testikelvolym hos överviktiga pojkar

publicerad 18 maj 2023
- av Sofie Persson
Normalviktiga pojkar hade en 1,5 gånger större testikelbolym än överviktiga.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Pojkar som är överviktiga eller har insulinresistens har oftare mindre testikelvolym, något som kan påverka deras fertilitet i vuxen ålder negativt. Forskarna menar att en viktnedgång kan “utgöra en förebyggande strategi för att bibehålla testikelfunktionen senare i livet”.

Infertilitet blir allt vanligare och i västvärlden brukar omkring 15 till 20 procent av alla par någon gång under sina reproduktiva liv drabbas av infertilitetsproblem. Epidemiologen Shanna Swan har forskat en hel del kring ämnet där hon tidigare i sina studier kommit fram till att spermieproduktionen hos västerländska män minskat med 59 procent mellan 1973 och 2011, något som Nya Dagbladet tidigare skrivit om.

Swan och andra forskare pekar på att problemen kan bero på ett flertal faktorer som exempelvis farliga kemikalier och ohälsosam livsstil. I takt med den minskade spermieproduktionen hos män har även förekomsten av fetma ökat, speciellt hos barn.

I en ny studie från Oxford University, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Endocrinology, har man tittat på testikelvolym hos 268 barn och ungdomar. Forskarna samlade in data gällande, ålder, BMI (body mass index), insulinresistens samt testikelvolym hos barn i åldersgrupperna nio år och yngre (pre-pubertal), nio till 14 år (peri-pubertal) och 14 till 16 år (post-pubertal).

Även om förekomsten av fetma hos barn ökar över hela världen är effekten av fetma och tillhörande metaboliska störningar på testikeltillväxten inte väl känd, säger Rossella Cannarella, en av författarna till studien, i ett pressmeddelande.

Där upptäckte man att normalviktiga pojkar i åldrarna 9 till 14 år hade 1,5 gånger större testikelvolym än de pojkar som var överviktiga eller led av fetma. Inom de andra åldersgrupperna hittades ingen skillnad gällande BMI.

Hos de barn som var i under nio år samt över 14 år fann man att de som hade normala insulinnivåer hade 1,5 till 2 gånger större testikelvolym jämfört med pojkar som hade så kallad hyperinsulinism, ett tillstånd som ofta förknippas med typ-2 diabetes. Även pojkar mellan 14 och 16 år som hade insulinresistens hade mindre testikelvolym.

Forskarna tror att eftersom mindre testikelvolym är associerad med sämre spermieproduktion i vuxen ålder kan viktnedgång hjälpa barnen att i framtiden undvika infertilitet.

I den här studien fann vi att övervikt eller fetma var förknippat med en lägre peri-pubertal testikelvolym, konstaterar Cannarella. Därför spekulerar vi i att en noggrannare kontroll av kroppsvikten i barndomen skulle kunna utgöra en förebyggande strategi för att bibehålla testikelfunktionen senare i livet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!