Hjärntumörer och sköldkörtelcancer ökar bland barn i USA

publicerad 17 augusti 2018

Ny statistik från den amerikanska folkhälsomyndigheten Centers for Disease Dontrol and Prevention, CDC, visar att antalet fall av hjärntumörer och sköldkörtelcancer ökade bland barn och tonåringar under 20 år mellan år 2001 och 2014. Tidigare har andra länders statistik visat att hjärntumörer ökar bland vuxna i England, Danmark och Sverige.

Den nya statistiken från USA visar också att antalet fall av cancer var stabilt för de flesta cancerformer, förutom för just cancer i centrala nervsystemet och sköldkörtelcancer. Andra cancerformer som ökade var non-hodgkins lymfom och cancer i lever och i njurar. CDC rapporterar vidare att antalet fall av barncancer var högst bland pojkar i åldern 0-4 år, vita, boende i nordöstra USA och i kommuner med högst ekonomisk status.

Nya Dagbladet har tidigare rapporterat att hjärntumörer och sköldkörtelcancer ökar i Sverige, samt att hjärntumörer ökar kraftigt i Danmark och England.

Mobilstrålning har i upprepade undersökningar visats orsaka eller främja cancer i djurförsök samt orsaka DNA-skador och oxidativ stress i forskning av såväl människor, djur och celler. De flesta av de cancerformer som nu ökar bland barn i USA (hjärntumör, sköldkörtelcancer, non-hodgkins lymfom, levercancer) har forskning kopplat till exponering för mikrovågsstrålning eller radiofrekvent strålning.

Mobilanvändare löper förhöjd risk för hjärntumör enligt i samstämmiga resultat i internationella och svenska fall-kontrollstudier, inklusive i den stora internationella WHO-studien Interphone.

Enligt en växande grupp forskare bör mobilstrålning (radiofrekvent strålning eller mikrovågsstrålning) betraktas som Grupp 1, cancerogen för människa, i samma klass som asbest, tobak och dioxin exempelvis. I dag är strålningen klassad som ”möjligen cancerframkallande”, Grupp 2B, främst pga upprepade undersökningar som visat förhöjd risk för hjärntumör.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!