Hälsa

Förorenat dricksvatten kopplas till spädbarnsdödlighet

Skandalen med det förorenade vattnet i staden Flint i Michigan fortsätter. Nu visar studier att det blyförorenade dricksvattnet kan ha orsakat en ökad spädbarnsdödlighet.

2014 började amerikansk media rapportera om att dricksvattnet i Flint var blyförorenat. Upptäckten kom efter att vattnet för de boende i staden blivit brunt och grumligt.
Problemen började när staden i ett försök att spara pengar bytte vattenkälla från Lake Huron till Flint River. Experter kunde slå fast att vattnet var kontaminerat med koliforma bakterier och att blyhalten i dricksvattnet var långt över gränsvärdena på grund av föråldrade vattenledningar.

Nu har två forskare vid University of Kansas publicerat en studie som visar på att dricksvattnet orsakat stor skada för de boende. Ett av resultaten från studien är att det förorenade dricksvattnet orsakat en 58-procentig ökning i spädbarnsdödlighet.

Detta representerar ett par hundra barn som annars skulle ha fötts, säger David Slusky, en av forskarna bakom studien, till MLive.com.

Även för barn som fötts har dricksvattnet orsakat hälsoproblem. Bland annat väger barnen som föds i genomsnitt mindre än innan dricksvattnet blev förorenat. Minskad sexualdrift hos vuxna var ett annat resultat som studien visade på.

Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!