MSB: Coronakrisen kan påverka vattentillgången

Publicerad 17 april 2020

MSB varnar för att dricksvattnet kan sina.

Sverige är beroende av importerade kemikalier för att producera rent dricksvatten. Mot den bakgrunden varnar MSB för ett scenario där brister kan uppstå, även om man i dagsläget ser det som osannolikt.

– Om man inte uppmärksammar de här frågorna i tid riskerar vi att hamna i en situation där det uppstår en brist. Det är vad vi jobbar med varje dag, att vidta åtgärder i tid, förklarar Maria Bergstrand, enhetschef på MSB för SVT.

Hon förklarar vidare att det är Sveriges kommuners ansvar att se till att det finns en fungerande vattenförsörjning och att hon anser att de flesta kommuner har en god beredskap i dagsläget. Om problem skulle uppstå kan det dock finnas anledning att genom nationell samordning se till att alla kommuner får tillgång till de kemikalier som behövs för att rena vattnet.
– På lite sikt ser vi att samhällsviktiga verksamheter som jordbruk, energiförsörjning och elektroniska kommunikationer kan komma att utmanas. Bland annat på grund av brist på personal, brist på reservdelar och störningar i logistik, säger hon.

Även om man inte tror att det är någon fara för dricksvattnet just nu, anser man det ändå viktigt att lyfta fram frågan för att människor ska vara medvetna om hur samhället kan påverkas av pandemin och att dricksvattentillgången potentiellt också kan hotas.

Redan i dagsläget råder brist på chaufförer som ska leverera varor, delvis på grund av sjukdomsbortfall men också på grund av permitteringar något som även drabbat sjukvårdstransporter. 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!