Hackare försökte förgifta Floridas dricksvatten

publicerad 9 februari 2021
- av Per Nordin

En hackare lyckades ta sig in i Floridas vattenförsörjningssystem och öka halten av av natriumhydroxid från 100 ppm till 11 100 ppm. Intrånget upptäcktes dock snabbt och ansvariga kunde återställa nivåerna.

Enligt den brittiska statskanalen BBC var det en anställd på vattenverket som nästan omedelbart upptäckte att någon gjort intrång i systemet och ändrat natriumhydroxidnivåerna till farligt höga nivåer som skulle kunna orsaka mycket stor skada för människor och djur om angreppet inte upptäckts.

Hittills har ingen arresterats för att ha förgiftat vattnet och det är oklart exakt hur intrånget gick till – mer än att det skett via distans. En systemoperatör berättar för amerikansk media att han på morgonen noterade försök att få tillgång till vattensystemet men att han tog för givet att det var hans chef.

Några timmar senare gjordes nya försök att ta sig in i vattensystemet och denna gång lyckades man alltså ta sig in.

Natriumhydroxid används i mycket små mängden för att ta bort metallrester i vattnet eller avgöra surheten, om det konsumeras av människor kan det leda skador i mun, hals och mage, kräkningar, illamående och svår diarré.

– Jag är ingen kemist men jag kan kan säga detta… Om du tillsätter den mängden av den här substansen i dricksvattnet så är det inte någonting positivt, förklarar sheriffen Bob Gualtieri och påpekar vidare att eftersom det upptäcktes så snabbt var allmänheten aldrig i akut fara.

Vattenverket vid Oldsmar levererar vatten till ungefär 15 000 människor plus en rad företag. Möjligheten att fjärrstyra systemet har efter incidenten tagits bort temporärt tills man utrett exakt hur utomstående kunnat få tillgång till detta.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!